A la dreta el nostre company Rafa Gonzalez en un amic a la cima del Posets 3375 metres, 13 d'Octubre 2006.

A la derecha nuestro compañero Rafa González  con un amigo en la cima del Posets 3375 metros, 13 de Octubre 2006.